Kontakt

MAZUNO s.r.o., adresa Sklenárova 1366/46, 821 09 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 108590/B, IČO: 50137336, DIČ: 2120195550, IČ DPH: SK2120195550

tel. +421 902 555 484, e-mail: info@hluzovkaren.sk,

Bankové spojenie: Prima banka, číslo účtu/ kód banky: 7829966001/5600,

IBAN: SK05 5600 0000 0078 2996 6001

Napíšte nám

    Vaše meno (vyžadované)

    Email (vyžadované)

    Telefónne číslo (vyžadované)

    Predmet správy

    Správa